Nowoczesne technologie w służbie
kontroli i nadzoru
wodociągów gminnych i miejskich

Logowanie do systemu

Wersja demonstracyjna

Telemetria w wodociągach gminnych i miejskich

Czy warto podjąć taką decyzję?

Przestarzała infrastruktura wodociągowa to obecnie stan faktyczny większości wodociągów w Polsce. Jeśli nawet większe miasta już sobie z tym poradziły, to dalej borykają się z tym stanem rzeczy mniejsze miasta i gminy w Polsce.

Gdyby nie było ograniczeń finansowych, to z pewnością najłatwiej i najlepiej byłoby wymienić Polską sieć wodociągową na całkowicie nową.
Jednak sytuacja finansowa mniejszych miast i gmin w Polsce jest nieporównywalnie gorsza niż dużych aglomeracji miejskich.

I tutaj właśnie pojawia się pytanie co można zrobić aby poprawić istniejącą sytuację, a przede wszystkim od czego zacząć.
Odpowiedź na tak postawione pytania nie jest prosta i większości z nas przysparza problemy.

Aby wiedzieć od czego zacząć, gdzie warto inwestować pieniądze, jak zapobiegać marnotrawstwu, a przede wszystkim, żeby sukcesywnie poprawiać sytuację, należy posiadać informacje, które nie można pozyskać w inny sposób, jak tylko poprzez monitorowanie sieci wodociągowej.

Dlaczego warto mieć telemetrię?

 • Bieżąca kontrola
 • Monitoring
 • Bezpieczeństwo
 • Innowacyjność
 • Gospodarność
 • Rozwój

To wszystko są cechy, którymi może się pochwalić każde przedsiębiorstwo wodociągowe dbające o swoją infrastrukturę i swoich odbiorców. Bieżąca kontrola i monitoring sieci wodociągowej z pewnością zapewni bezpieczeństwo jej użytkowników. Inwestycje w rozwój to działania pożądane! Dzięki nim jesteśmy innowacyjni i odsuwamy od siebie ewentualne zarzuty o braku działań naprawczych.

Jakie wybrać rozwiązanie?

Co oferuje rynek?

Dostępne na rynku informatyczne rozwiązania w zakresie systemów telemetrycznych dla wodociągów dostarczane są często jako jednorazowy i całościowy projekt wdrożony na zasadzie kosztownej inwestycji:

 • Identyfikacja problemu na dzień dzisiejszy
 • Niedopasowane rozwiązania do potrzeb klienta (tzw. "rozwiązania pudełkowe")
 • Dostęp do monitoringu z jednego stanowiska pracy
 • Jednorazowa płatność (wydatek inwestycyjny)
 • Brak wsparcia technicznego lub brak możliwości rozbudowy systemu

Czy można inaczej?

Rozwiązanie oparte na inwestowaniu systemem gospodarczym oraz wsparciu w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej:

 • Monitorujemy nawet jeden obiekt
 • Stawiamy na stałą, długoterminową współpraca w klientem
 • Pomagamy pracownikom firmy w wyborze, zakupie i instalacji urządzeń telemetrycznych
 • Zapewniamy całodobowy dostęp do informacji zawartych w systemie dla nieograniczonej liczby pracowników poprzez aplikacje mobilne (android, iOS) z poziomu smartfona, tableta, laptopa
 • Abonament miesięczny za korzystanie z systemu (koszty operacyjne)
 • Klient nie musi posiadać własnych serwerów koniecznych dla działania systemu
 • Dostawca odpowiada za nieprzerwane działanie serwera
 • Wsparcie techniczne przy rozbudowie i przebudowie infrastruktury

Co zyskujemy?

Wsparcie merytoryczne

 • Szkolenia personelu
 • Pomoc w konfiguracji modułów
 • Audyty techniczne

Wdrożenie systemu telemetrycznego to również otrzymanie wsparcia od specjalistów w tej dziedzinie. W każdym zakładzie wodociągowym zatrudniani są elektrycy, których umiejętności w połączeniu z odpowiednim wsparciem merytorycznym są wystarczające, aby utrzymywać dobrze monitorowaną sieć wodociągową.

 

Korzyści z nowoczesnych technologii

 • Automatyczna analiza danych
 • Monitorowanie 24/7
 • Miesięczne raportowanie obiektów

Eksploracja sieci wodociągowej przysparza wielu problemów, szczególnie na szczeblu decyzyjnym. Odpowiedź na pytanie co modernizować nie jest taka prosta, szczególnie kiedy brakuje kompletnej wiedzy w jaki sposób funkcjonuje nasz system wodociągowy. Przy dużej ilości ujęć, czy pompowni wody analizowanie pracy wszystkich obiektów może być niemożliwe do wykonania bez wsparcia odpowiednimi środkami technicznymi. Wielogodzinna ręczna analiza danych dotyczących pracy określonego wycinka sieci wodociągowej może zostać zastąpiona przez automatyczne procesy analizy danych. Pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu i usprawnić procesy decyzyjne.

Sztuką jest przeciwdziałanie i wyprzedzanie awarii, których można się spodziewać. Czas potrzebny na usunięcie awarii w rozległej infrastrukturze technicznej jest głównie zależny od tego jak szybko informacja o tej awarii dotrze do jednostki odpowiedzialnej za jej usunięcie. Trudno aby ktoś non stop śledził ekran komputera w oczekiwaniu na monit o awarii. Urządzeniem, które jest niemal nierozłączne dzisiaj z każdym z nas jest nasz telefon-smartfon. W prosty sposób może on powiadomić nas niemal natychmiast o wszelkich stanach awaryjnych lub poinformować o aktualnym stanie nadzorowanego przez nas obiektu. Takie narzędzia powinna dostarczać najnowszej generacji sieć telemetryczna, bazująca na wnikliwej analizie gromadzonych danych.

Moduły telemetryczne to najnowocześniejsza technologia pozwalająca na wykorzystanie swoich możliwości niewielkim nakładem finansowym. Nierzadko rozwiązania, które przez wiele lat były niedostępne, dzisiaj z powodzeniem realizowane są przez moduły telemetryczne, które pełnią równolegle funkcję sterowania całym obiektem wodociągowym. Zmiany konfiguracji układu sterowania ograniczają się jedynie do zmiany oprogramowania modułu bez konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia elektryczne.

Co potrzebujemy zakupić, a co możemy wykorzystać?

Zastana infrastruktura wykorzystywana w przedsiębiorstwie wodociągowym może być wystarczająca do wykorzystanie w nowo powstającym systemie telemetrycznym. Jeżeli posiadane urządzenia są sprawne, to przy wykorzystaniu układu sterowania można je podłączyć do systemu telemetrii. Jeżeli któreś z urządzeń jest niesprawne, to system telemetryczny bardzo szybko wykaże niewłaściwe jego działanie. Inwestycja w nowe elementy monitorowanej sieci zawsze powinna być wykonywana w odpowiednim momencie, bez ponoszenia zbędnych kosztów. Główne elementy monitorowanej sieci wodociągowej w nowoczesnym systemie telemetrycznym:

 • Smartfon, tablet, komputer
  Smartfon, tablet, komputer

  Korzystaj z systemu nadzoru gdzie tylko chcesz używając telefonu komórkowego, tabletu czy komputera stacjonarnego. Zastosowanie rozwiązań opartych o urządzenia mobilne pozwoli Ci być poinformowanym o stanie awaryjnym niezależnie od pory dnia czy miejsca Twojego pobytu.

Finansowanie

Jak najlepiej sfinansować taką inwestycję?

Finansowanie inwestycji systemu telemetrii do monitorowania sieci wodociągowej nie musi być skomplikowane. W najprostszych przypadkach, tworząc system krok po kroku czyli punkt po punkcie, powinny wystarczyć środki pieniężne w wysokości kilku tysięcy złotych, aby uruchomić monitoring jednego obiektu. Jeżeli potrzebujemy zakupić większą ilość urządzeń i uruchomić większą ilość obiektów w jednym czasie, to z pomocą przychodzą wszelkie formy leasingu czy kredytów.

Metoda gospodarcza

Przedsiębiorstwa obsługujące sieci wodociągowe dysponują pracownikami, których wiedza i umiejętności w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą ekspercką specjalistów firm oferujących swoje usługi, stanowią wystarczające zaplecze do wdrożenia systemu telemetrii najmniejszym kosztem.

Nasze doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie posiadanego zaplecza minimalizuje koszty, przyspiesza etap wdrożenia a co najważniejsze, angażuje pracowników firmy w realizowaną inwestycję. To jest o tyle ważne, że utrzymanie monitoringu wodociągu nie generuje dodatkowych kosztów związanych z zbędną wtedy obsługą zewnętrzną.

Urządzenia w leasingu

Koszt który musisz ponieść to zakup urządzeń (czujników, sond, wodomierzy, urządzeń telemetrycznych). Leasing urządzeń telemetrycznych pozwala na rozłożenie kosztów w czasie i nawet w połączeniu z abonamentową usługą telemetrii, nie stanowi znaczącego obciążenia finansowego dla naszego przedsiębiorstwa.

Monitoring w usłudze abonamentowej

Telemetria i monitoring sieci wodociągowej w usłudze abonamentowej to najlepszy sposób na pozyskanie zaawansowanych narzędzi minimalnym kosztem. Żadne przedsiębiorstwo nie potrzebuje wydawania setek tysięcy złotych aby sukcesywnie poprawiać stan sieci wodociągowej i dbać o jakość wody i bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Podłączanie kolejnych obiektów do sieci monitoringu, to konkretne i właściwe działania prowadzone w trosce o podwyższanie standardów sieci wodociągowej i jej modernizację.

Dostęp do systemu telemetrycznego na zasadzie abonamentu jest kosztem do akceptacji dla większości gmin i miast w Polsce. W takim modelu nie trzeba się martwić o utrzymanie zakupionego oprogramowania, zawsze można korzystać z najnowszych rozwiązań oferowanych przez producenta.

Ile to kosztuje?

 • Kilkanaście groszy miesięcznie

Inwestycja w infrastrukturę sieci wodociągowej na pewno nie jest tania i prawdopodobnie nie jest w zasięgu finansowym każdej z gmin w Polsce. Kalkulacja przeprowadzona dla trzech małych gminy w województwie opolskim pokazała, że inwestycja zaplanowana i rozłożona na 3 lata jest obciążeniem finansowym w wysokości kilkunastu groszy miesięcznie na jednego mieszkańca. Kwota ta obejmuje zarówno koszty inwestycyjne związane z zakupem urządzeń jak również abonament za utrzymanie systemu.  Z pewnością nie jest to nic, ale można powiedzieć, że w trosce o czystą wodę i bezpieczeństwo mieszkańców, taka inwestycja jest uzasadniona.

Raporty NIK vs. Telemetria

Czyli jak przygotować się do kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości. Awarie sieci to w Polsce codzienność – mamy nawet do 100 tys. awarii rocznie. Przyczyną jest m.in. przestarzała infrastruktura, której pełne odnowienie może potrwać 100 lat.

Poziom strat przy produkcji wody wynosi od 4,5 do nawet 50% produkcji wody. W wielu miastach Polski ponad 50% długości sieci wodociągowej stanowią przewody działające dłużej niż 50 lat, a 45% − przewody w wieku 25-50 lat.

Awarie urządzeń, brak ciągłości i zmienność natężenia przepływu wody powodują wyższe koszty dostarczania wody, co obniża to dochody przedsiębiorstw, hamuje inwestycje, w tym odnawianie istniejących sieci i urządzeń oraz rozbudowę i modernizację urządzeń do poboru i uzdatniania wody.

Polska nie jest krajem zasobnym w wodę. Na jednego mieszkańca przypada ok. 1.600 m3 wody, tj. trzy razy mniej niż wynosi średnia europejska.

Utrzymanie odpowiedniej jakości wody również jak wiemy zależy od stanu technicznego urządzeń wodociągowych oraz prowadzonej przez gminy gospodarki wodno-ściekowej.

Uruchomienie kompleksowego systemu telemetrii pozwoli naszej firmie na:

 • Opracowanie procedur pozwalających na optymalizację procesu produkcji wody, czyli uzyskanie możliwie najniższych kosztów produkcji wody przy zachowaniu wymaganej jakości usług-
 • Minimalizację kosztów związanych ze stratami w produkcji wody wynikającymi z nierozpoznanych awarii, które dodatkowo obciążają odbiorców finalnych (konsumentów)
 • Opracowanie optymalnego harmonogramu prowadzenia inwestycji uwzględniającego posiadane zasoby finansowe
 • Sporządzenie dla organów kontrolnych raportów, które potwierdzą, że działamy w sposób racjonalny i uporządkowany w ramach posiadanych zasobów oraz uwzględniamy interes ekonomiczny odbiorców wody.