Uniwersalna szafa telemetryczna

rozwiązanie dopasowane do potrzeb

 Wdrażając nasze projekty na zasadach współpracy partnerskiej, dzielimy zakres prac potrzebnych do uruchomienia systemu telemetrycznego pomiędzy pracowników zakładu wodociągowego a naszą firmę. Zasoby pracownicze jakie posiadają przedsiębiorstwa wodociągowe są wystarczające do tego aby przeprowadzić wszystkie potrzebne prace. Chcąc jednak wyjść naprzeciw i w znacznym stopniu przyśpieszyć proces instalacji modułów telemetrycznych, opracowaliśmy uniwersalne rozwiązanie pozwalające ograniczyć do minimum prace elektryczne na obiekcie. Proponujemy uniwersalną szafę telemetryczną jako osobną zabudowę modułu telemetrycznego wraz i urządzeniami pomocniczymi. Zastosowanie osobnej szafy ma swoje walory estetyczne a zarazem jest mniej narażone na zakłócenia od pracy innych urządzeń szczególnie torów prądowych silników elektrycznych. Główne zalety naszego rozwiązania to:

 • osobna szafa sterownicza odizolowana od silnoprądowych torów zasilających urządzenia
 • przejrzyste wykonanie z miejscem na rozbudowę
 • wszystkie połączenia oznaczone odpowiednim kolorem przewodu oraz oznacznikiem na obu końcach
 • zastosowanie małogabarytowych przekaźników interfejsowych jako konwerterów napięcia
 • możliwość bezpośredniego podłączenia do obwodów sterowania urządzeń zainstalowanych na stacji wodociągowej
 • łatwa integracja wszystkich obwodów sterowania stacją (obwody wskazujące działanie urządzeń, obwody wskazujące awarię)
 • zdalny dostęp do parametrów konfiguracyjnych modułu telemetrycznego (ograniczenie konieczności wyjazdów serwisowych)
Kolorystyka obwodów połączeniowych
Łatwa konfiguracja lokalna
Łatwe przyłączenie obwodów urządzeń zewnętrznych
Możliwośc dopasowania do indywidualnych potrzeb
Przejrzyste wykonanie połączeń
Unikalne oznaczniki przewodów
Zdalna zmiana parametrów przez GPRS
Poprzedni
Następny

W wielu przypadkach małe wiejskie stacje wodociągowe mają stare instalacje elektryczne. Występuje problem zainstalowania w istniejących szafach rozdzielczych dodatkowych urządzeń z powodu braku miejsca. Układy sterowania nie maja możliwości rozbudowy o obwody sygnalizacji o stanie awarii danego urządzenia. Te wszystkie problemy mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie naszej uniwersalnej szafy telemetrycznej. Możliwość zastosowania modułu telemetrycznego jako głównego sterownika pracą stacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem układu automatyki stacji to dobry punkt wyjścia do przeprowadzenia modernizacji wodociągu. Instalacja modułu telemetrycznego na obiekcie wodociągowym to możliwość:

 • podłączenia wszystkich urządzeń stacji celem monitorowania ich pracy
 • zdalny odczyt bieżących parametrów pracy układu (ciśnienie, poziom wody w zbiornikach)
 • zdalny odczyt wskazań wodomierzy stacyjnych
 • szybkie powiadomienie o stanie awaryjnym urządzeń stacji
 • możliwość automatycznego miesięcznego raportowania obiektu
 • możliwość zdalnego sterowania pracą urządzeń stacji
 • wykorzystanie modułu telemetrycznego jako sterownika PLC realizującego automatyczny proces sterowania całym obiektem

Moduł telemetryczny to również sterownik PLC. Zaopatrzony w odpowiednio napisany program działania, może realizować wszystkie funkcje sterowania urządzeniami stacji wodociągowej. Rozwiązanie to ma bardzo istotną zaletę. Chcąc dokonać zmian w trybie pracy jakiegoś zespołu urządzeń stacyjnych nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z przeróbką układu automatyki. Oto jeden z przykładów: Mamy do dyspozycji dwie pompy wirowe zasilające sieć rozdzielczą. Pompy pracują tak aby ciśnienie sieci było ustalone parametrem maksymalnym i minimalnym. Jedna z pomp to pompa główna druga wspomaga pracę pierwszej w sytuacji dużego obciążenia. Teraz chcemy aby pompy zamieniały się swoimi rolami co jakiś czas aby ich eksploatacja była jednakowa. Potrzebna będzie rozbudowa układu sterowania o kolejny element automatyki realizujący funkcję zamiany ról. Musimy ponieść koszty na zakup i instalację tego elementu. Okazuje się że takie przestawianie ról dla tych pomp nie daje jeszcze eksploatacji na porównywalnym poziomie. Będziemy zatem liczyć czas pracy tych pomp i sterować ich załączaniem w taki sposób aby zawsze jako pierwsza podejmowała prace ta, która ma najmniej przepracowanych godzin. Klasyczne rozwiązanie wymusza na nas zakup i instalację kolejnych urządzeń automatyki jak choćby liczników czasu pracy i dodatkowych przekaźników aby zrealizować takie zadanie. A co jeśli pomp byłoby trzy? Kolejne koszty i trudność w budowie odpowiedniej automatyki sterującej. Dla modułów telemetrycznych to tylko wgranie odpowiednio zmodyfikowanego programu sterowania gdzie taki proces możemy wykonać zdalnie bez konieczności wyjazdu do miejsca w którym nasz moduł pracuje.

Raportowanie pracy obiektu
Zdalny odczyt urządzeń pomiarowych
Zdalna konfiguracja i sterowanie
Stała kontrola i nadzór
Poprzedni
Następny
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email